sofie2-0752.JPG

SOFIE MORITZ LEMARK

Sofie är leg. psykoterapeut med inriktning psykodynamisk terapi (PDT) och har arbetat med fördjupade samtal i femton år. Hon har en bakgrund som präst och har verkat i olika miljöer såsom universitet, sjukhus, fängelse och kyrkor i Sverige och New York. Hennes arbetssätt präglas av närvaro, omtanke och öppenhet. Samtalen kan beröra livets djupaste allvar, samtidigt som det finns rum för humor. Hon arbetar med livskriser av de flesta slag och ser sig själv som klientens medresenär.

Ett av hennes intresseområden är existensfrågorna: Vad är en människa? Vad är viktigt och meningsfullt? Hur vill jag leva mitt liv?

Boka tid

Sofie tar endast emot privat, ej remisser genom Region Skåne.

E-post: sofie.moritz@hopepsykoterapi.se

Telefon: 0704 - 91 52 42