Behöver du någon att tala med?

 

Är du nedstämd eller orolig, går igenom en kris eller har problem med stress och utmattning?  På HOPE Psykoterapi i centrala Lund kan du få samtalsstöd och terapi av erfarna psykoterapeuter med mångsidig kompetens.

 

VÅR FILOSOFI

Vi kombinerar teorier och erfarenheter från olika terapeutiska inriktningar för att möta dina eller era behov.  Vi har en helhetssyn på människan där känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov finns med i samtalen.

Läs mer →

VÅRA TERAPEUTER

Vi som arbetar på HOPE Psykoterapi är legitimerade psykoterapeuter och vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder. Våra möten kännetecknas av närvaro, empati och engagemang. Välkommen att kontakta oss!

Läs mer →