pexels-photo-48828.jpeg
pexels-photo-415102.jpeg
pexels-photo copy.jpg
pexels-photo-325702.jpeg
pexels-photo.jpg
pexels-photo-121848.jpeg
SOFIE-164531.JPG
pexels-photo-132340.jpeg

Vad är psykoterapi och hur går det till?

Psykoterapi är en psykologisk behandling med stöd i vetenskaplig forskning. Du möter en legitimerad psykoterapeut regelbundet och utformar målsättningar för terapin. Det kan vara ökad självkännedom, att komma igenom en kris, bearbeta ett trauma, hantera stress, relationer eller att hitta större meningsfullhet i livet. Det kan vara en kortare tidsbegränsad kontakt (5-10 timmar) eller en längre kontakt där ni tillsammans bestämmer när det är dags att avsluta.

Tar ni emot remisser för psykoterapi från min husläkare?

Vi erbjuder psykoterapi och samtalsstöd utan remisskrav och kan erbjuda hjälp snabbt utan lång väntetid. Elisabeth Wickström tar emot remisser för psykoterapi från 1 februari 2019.

Hur lång tid tar det att få tid hos er?

Vi erbjuder tider mellan tre och sex veckor från det att förfrågan kommit in.

Vad kostar samtalen?

Arvodet är 900 kr/45 minuter för individuella samtal, för företag är arvodet 1000 kr (exkl moms). Parsamtal kostar 1400 kr/75 minuter.

Vilken slags problematik har ni mest erfarenhet av?

Vi tar emot personer med många typer av problematik, till exempel depressioner, ångesttillstånd, stress och utmattning, fobier, anknytnings- eller relationssvårigheter, kristillstånd, eller sorg. Kanske vill du få hjälp med livsstilsförändringar eller helt enkelt utvecklas på det personliga planet.

Hur fungerar det egentligen med sekretess?

En legitimerad psykoterapeut är skyldig att beakta sträng sekretess, vilket innebär att du kan tala om vad du vill i ett tryggt sammanhang. Vi har utarbetat en integritetspolicy, och du kan läsa mer om den här!

 

Kan jag ta med mig min partner till samtalen?

Ibland kan det vara motiverat att din partner blir inbjuden till ett eller flera samtal. Ibland kan det vara bättre att ni går i parterapi, beroende på problemens art. Diskutera vad som är bäst för dig tillsammans med din terapeut!

 

Hur ska jag veta vilken terapeut jag ska kontakta?

Läs om mottagningens psykoterapeuter här och välj den som har en inriktning och bakgrund som du tror kan passa dig. Om den terapeut du kontaktar bedömer att du skulle få bättre hjälp av någon annan kommer detta diskuteras med dig.

 

Hur vet jag att terapi fungerar?

Forskning visar att psykoterapi i allmänhet har goda resultat. Tillsammans med en terapeut kan du undersöka orsaken till att du mår psykiskt dåligt, och hitta vägar framåt.  Du får hjälp att förstå hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop, och hur du kan få större förståelse och acceptans för dig själv. Huruvida terapin kommer fungera för dig har mycket att göra med kvalitén på relationen mellan dig och din terapeut, samt på din egen motivation att gå i terapi.