Välkommen till HOPE Psykoterapi!

Vi erbjuder psykoterapi för individer och par, krisstöd, handledning, existentiella samtal, kurser och utbildningar. 

 

VAD ÄR HOPE? 

Vi har ett integrativt förhållningsätt vilket innebär att vi kombinerar teorier och erfarenheter från olika terapeutiska inriktningar för att möta dina eller era behov. Vi har en helhetssyn på människan där känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov alltid finns med i samtalen. Vårt namn, HOPE , står för vår grundläggande filosofi; att livet bär på möjligheter och att det inom varje människa finns en styrka som vi vill hjälpa till att stärka i samtalen. Kännetecknande för vårt arbete är närvaro, empati, och engagemang. Teori och teknik är viktigt, men kärnan i psykoterapin är baserad på levande och trygga möten.

Vi har erfarenhet av att arbeta med vitt skilda människor med olika typer av problematik. Det är en självklarhet för oss att möta alla människor med öppenhet och respekt, oavsett kulturell bakgrund, könsidentitet eller trosinriktning. 

 

VÅRA INRIKTNINGAR

  • KBT
  • Psykodynamisk terapi
  • ISTDP
  • Relationell psykoterapi
  • Existentiell psykoterapi
  • Mindfulness
  • Compassion
  • ACT
  • Ledarskapsutveckling
  • Organisationsutveckling

Alla som arbetar på HOPE är legitimerade psykoterapeuter. Titeln är en skyddad yrkestitel som står under Socialstyrelsens översyn vilket innebär en trygghet och kvalitetssäkring. Du hittar vår vackra mottagning på Hjortgatan 16B i kulturkvarteren i centrala Lund.