Människan i fokus

Nedan finns några av de områden vi arbetar med. Bland annat hjälper vi dig som har depression eller oro och ångest, lider av tvång eller har fobier. Vi arbetar med relationssvårigheter, kriser, sorg, trauma, stress, utmattning, behandlar sömnproblem, psykosomatiska besvär eller arbetsrelaterade skador. Dessutom följer vi med på resor genom livsstilsförändringar, behov av ledarskapsutveckling/coaching/personlig utveckling eller vägleder i existentiella samtal. 

pexels-photo-48828.jpeg

PSYKOTERAPI

Psykologiska behandlingar såsom psykodynamisk terapi, ISTDP och kognitiv beteendeterapi (KBT) med stöd i vetenskaplig forskning.


HANDLEDNING

En erfaren handledare bidrar till professionell och personlig utveckling; utveckla din yrkesroll och kom vidare i utmanande situationer!


Existentiella samtal

Få fördjupad insikt om hur du lever och vill leva. Vi belyser val, värderingar och handlingar, reflekterar kring framtid, dåtid och nutid.

pexels-photo-260919.jpeg

PARTERAPI

Du och din partner kan få hjälp att lösa känslomässiga knutar, kommunicera bättre och förstå varandra på ett djupare plan.


KURSER & UTBILDNING

Vi anordnar workshops och kurser inom stresshantering, mindfulness, filosofiska samtal, medkänsla, och terapeutiskt skrivande.

pexels-photo.jpg

KRISSTÖD

Ibland drabbar livet hårt. Händelser som skapar stort lidande kräver ibland professionellt stöd och hjälp i en trygg miljö.


PERSONLIG UTVECKLING 

Vad hindrar din personliga utveckling? Hur kan du frigöra din potential? Vi hjälper dig i rätt riktning!