Elisabeth Wickström

Elisabeth Wickström

Elisabeth Wickström är legitimerad psykoterapeut med inriktning på psykodynamisk terapi, ISTDP och kognitiv beteendeterapi. Hon arbetar även med parterapi och mindfulness. Elisabeth sätter fokus på den terapeutiska relationen och hur hon tillsammans med sina klienter kan arbeta så att de får möjlighet att leva på ett mer öppet, ärligt, autentiskt och livsbefrämjande sätt. Hon har intresse för att jobba affektfokuserat, dvs. att det ofta är känslomässiga blockeringar som hindrar oss att leva på det sätt som vi egentligen vill och kring de existentiella frågeställningarna; vad det innebär att vara människa.

Elisabeth har tidigare erfarenhet av internationellt arbete, bland annat med miljöförhandlingar gentemot FN och OECD. Hon har också arbetat länge med miljöbistånd gentemot Kina och Vietnam. Hennes bakgrund i möten med människor från världens olika hörn har ökat hennes medvetenhet om hur unika vi människor är, samtidigt som det har gjort henne ödmjuk inför hur mycket vi människor delar.

BOKA TID

E-post: elisabeth.wickstrom@hopepsykoterapi.se

Telefon: 0708 - 96 96 48