EXISTENTIELLA SAMTAL

I existentiella samtal  får du fördjupad insikt om hur du lever och vill leva. Samtalen belyser dina val, värderingar och handlingar. Tillsammans reflekterar vi kring framtiden, det som varit och är just nu. Genom att bättre förstå dig själv, kan du enklare göra friare val och leva ett gott liv - både med livets möjligheter och begränsningar.

Dilemman och kriser ställs i relation till frågor såsom; Vem är jag? Vad vill jag? Vad är viktigt för just mig? Vad är möjligt? Vad ger mitt liv mening? Att livet inte är ett problem som ska lösas, utan istället en rad dilemman som ska levas, är en tanke hos bland andra filosofen och existentialisten Sören Kierkegaard. 

Boka tid hos någon av våra terapeuter här.


hands-water.jpg