HANDLEDNING

En erfaren handledare bidrar till din professionella och personliga utveckling. I handledning utvecklar du din yrkesroll, får utrymme för reflektion, och hjälp att analysera och komma vidare i utmanande situationer. HOPE Psykoterapis handledare har, förutom den långa utbildning som krävs för att erhålla legitimation till psykoterapeut, även en vidareutbildning från SAPU inom handledarmetodik och pedagogik.   

Handledning erbjuds enskilt eller i grupp, för psykoterapeuter och andra som arbetar med samtal, till exempel chefer, medarbetare eller arbetsgrupper inom vård och omsorg.

Kontakta Cilla Ungerth Jolis om ni vill ha mer information! 


pexels-photo-515169.jpeg