PSYKOTERAPI

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsmetod som har stöd i vetenskaplig forskning. Exempel på behandlingsmetoder är psykodynamisk terapi (PDT), ISTDP, och kognitiv beteendeterapi (KBT). Förutom metoder inriktade på oro och ångest, depression, tvångsproblematik och fobier finns det även behandling för stressrelaterad problematik, smärttillstånd, eller självdestruktiva beteenden.  I psykoterapi kan du också få hjälp med relationssvårigheter, att stärka din självkänsla eller arbeta med konkreta livsstilsförändringar. En grundläggande tanke i psykoterapi  är tanken att vi människor har en vilja till mening, potential och en förmåga att läka oss själva, om vi bara får möjlighet till det.

I den vetenskapliga forskningen kring psykoterapi har det visat sig att den terapeutiska metoden är viktig, men ingen metod är bättre än någon annan. Istället är det kvalitén på samarbetet mellan klient och terapeut samt graden av empati som är det viktigaste. Klientens motivation i terapin är också betydelsefull för hur utfallet blir.  Vi följer noga psykoterapiforskningen och arbetar ständigt med hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig.

Boka tid hos någon av våra terapeuter här.


pexels-photo-48828.jpeg